Photo Gallery 59


5 Tachwedd / November 2017  9m       Porthyrhyd (Cilycwm) - Lan Ddu          Arweinydd / Leader Alan Richards              

Porthyrhyd (a light shower day supposedly!)

near Poley Farm

Ffarm Poley

towards Bedw Gleision

Janet & Gary

croesi sticil

Illtyd & Wyn

ruins of Beili Gleision - former C18 home of brothers, John and Morgan Dafydd, both hymn writers.

gadael Bedw Gleision

drink stop

Helen's delicious cakes

ascending Bedw Gleision

dringo Bedw Gleision

sun makes an appearance

osgoi'r pylle

towards Porth y Rhyd

Ffarm Clyn Glas

passing the former Royal Oak

Frank, Illtyd, Kevin

Helen & Gary

towards Tan y Lifau

llwybr dymunol

into the woods

Tan y Lifau- where 7 year old David Williams tragically died in 1838 after choking on a plum

Glynis

below Pen Lifai

Janet, Merv, Jacqui

Frank

Adrian

ascending Pen Lifau (no public access but granted permission from landowner)

dringo Pen Lifau (dim mynediad cyhoeddus ond cafwyd caniatad oddi wrth y tirfeddianwr)

Cilycwm in the distance

Pen Lifau trig point (no public access but granted permission from landowner)

Illtyd

Janet & Jacqui

cinio

Pen Lifau (no public access but granted permission by landowner)

Dyffryn Tywi

descending

Adrian, Glynis, Frank, Illtyd

Hen heol i Gaeo

Merv, Frank, Adrian

Benlan Plantation

tamaid bach yn wlyb dan draed

Planhigfa Benlan

emerging out from forestry

regroup

Lan Ddu

back towards Porthyrhyd

nol i Borthyrhyd

 

12 Tachwedd / November 2017    8m      Ffordd Gwyr 3 / The Gower Way 3:  Crwys / Three Crosses - Penmaen                 Arweinydd / Leader Emyr Morris

minis bus dropping us off at Three Crosses

Y Crwys

Capel y Crwys

Tir y Mynydd

Illtyd

dodgy stile

cae mwdlyd iawn

joining the road near Whitewalls

towards Mynydd Bach y Cocs

Mynydd Bach y Cocs

the ruined Carmel Chapel, a branch belonging to Capel y Crwys

Adrian & Gill

which way now?

seibiant ger Gelligroes

towards Bryn Farm

Bryn Farm

Welsh Moor

Merv

Welsh Moor

path at Prysg

another check of the map at Prysg

towards Cilibion

tuag at Gilibion

Cilibion

Gowers Way Stone at Cilibion

path above an ancient now disused hollow way

fording unnamed stream

tuag at Barc le Breos

cinio

cinio yn yr heulwen

Illtyd

new muddy tracks in Parc le Breos Wood

llacs yn Lodge Cwm

regroup

passing stack of logs back to Penmaen

more logs

Christine, Helen, & Kevin

Emyr & Gary

Three Cliffs

debrief at Gower Inn, Parkmill

19 Tachwedd / November 2017   11m     Cilycwm- Mynydd Mallaen - Crugiau Ladis     Arweinydd    / Leader Frank Hinds

Cilycwm

towards Penstacan

bont yn rhychwantu Afon Gwenlais

Frank & Illtyd

onto the moor above Allt Neuadd Fawr

regroup

dringo

towards trig point

tuag at y piler triongli

at the trig

group photo

onwards

tuag at y faenhir

Mynydd Mallaen

towards the standing stone

fantastic wilderness

apparoaching standing stone

at the standing stone

Alison & Ann

onwards

towards Maen Bach standing stone

cinio at Maen Bach

Maen Bach

onwards!

one of pair of cairns known as Crugiau Ladis

hollowed out interior

un o garnau Crugiau Ladis

Illtyd

group photo

another group photo

Janet & Illtyd

Alison

seibiant

Mynydd Mallaen

Illtyd & Glynis

towards Pen Cerrigdiddos

supposedly a recumbent standing stone

Rhyd Ddu

Rhyd Ddu

tuag at Gwm Gwenlais

approaching Craig Llech-gwynt

Cwm Gwenlais

tuag at Fanc Main

towards Banc Main

Banc Main

Cwm Gwenlais

Cwm Gwenlais

Banc Main

Kevin

descending

bench

towards Cwm Merchon

first and only stile of the day!

ruins of Cwm Merchon

back towards Cilycwm just before dark

26 Tachwedd / November 2017    10m     Brechfa - Cwm Cothi - Horeb - Pencrugmelyn                 Arweinydd / Leader Alan Richards

Brechfa

gadael y pentre

Frank

steep ascent

towards Cothi River

Rebecca & Merv

Ann & Rebecca

Clyn Llydan

Afon Cothi, Tywi's largest tributary

Margaret

Helen

llwybr mwdlyd

colfen gwympedig

Ann & Gary

seibiant

Ty Llwyd

above Tyllwyd

Frank

Gill & Kevin

ruins of Hafod

towards Esgair Rudd

Gill & Kevin

approaching plantation

footpath in plantation

Gary, Emyr, Chris

cyrraedd pentre Horeb

heibio i anhedd-dai

Capel Horeb

old mounting block

leaving the B4310

neglected stile

Helen

sticil wedi'i esgeuluso

cinio

cinio

croesi sticil

accessing the road

towards Pencrugmelyn

tuag at Bencrugmelyn

approaching Pencrugmelyn

Pencrugmelyn trig point

Crug Melyn burial mound

Pencrugmelyn

leaving the trig

Crug Canol, another burial mound

towards Crug Bach

descending

i lawr y waered

very muddy sections today

llacs

seibiant

seibiant

continuing downwards

Frank & Glynis

nol i Frechfa

crossing ford

back to Brechfa

Forest Arms

debrief at Forest Arms

debrief

3 Rhagfyr / December 2017     8m      Beulah - Garn Wen - Cwm Camarch                        Arweinydd / Leader Alan Richards

Beulah

towards Llwyn Owen

Eglwys Oen Duw

Llwyn Owen Farm

llwybr ceffyl uwchben Llwyn Owen

ancient decidious wood

coed hynafol

Illtyd

Gary, Brian, Janet

emerging out of the wood

seibiant

Kevin ascending Garn Wen

dringo Garn Wen

looking towards Beulah

summit cairn on Garn Wen

Merv at summit cairn & trig point

i lawr y waered

descending Garn Wen

Garn Wen beyond

Cwm Camarch

tuag at Ben y Bwlch

Gary, Brian, Janet

Kevin and Illtyd at Pen y Bwlch

Pen y Bwlch

descending towards Cwm Camarch

Cwm Camarch from Hafod (ruin)

Merv & Bridget

Illtyd at the ruins of Blaen Cwm [Camarch].

croesi Nant Gewyn

towards Pen y Cae Fach

cinio at Pen y Cae Fach

Pen y Cae Fach

gadael y ffarm

Blaen Cwm [Camarch]

Illtyd

along the Camarch River

Bridget & Helen

Bridget

bridleway

llwybr coedog

Kevin & Illtyd

Cribyn in the distance

spoil of Pen y Geulan Slate Quarry

Camarch river and slate quarry spoil

remains of A30 van

gweddillion fan A30

Bridget & Gary

decided to give the ford a miss

Dolberthog

Cribyn in distance

ger Dolberthog

Helen & Merv

towards Celsau Farm

tuag at Celsau

Ffarm Celsau

10 Rhagfyr / December 2017 9.5m     Porth Tywyn / Burry Port - Penbre / Pembrey               Arweinydd / Leader Helen Pryor

group at Amelia Earhart Mermorial, Burry Port

climbing from Burry Port

Glynis & Frank

wonderful walking on this

friendly shires

Waun Baglan Wood

Waun Baglan Wood

Waun Baglan Wood

coffee time

coffee time

towards the Gwendraeth Estuary

Coed Rhyal

plenty of choice

a very muddy field

no path to follow

on the flat

Ffrwd Farm Mire

Ffrwd Farm Mire

don't loiter on the crossing

minutes later!

we didn't have to cross this field

Penybedd Wood

Penybedd Wood

too busy eating cake to say cheese!

along the coast path

towards Burry Port

Merv & Frank

Burry Port Harbour

Burry Port Lighthouse

debrief at the Cornish Arms

17 Rhagfyr / December 2017    8m         Ffordd Gwyr  4 / Gower Way 4: Penmaen - Rhossili                    Arweinydd / Leader Emyr Morris

mini bus drops us off at Penmaen

group photo

Ffordd Gwyr

Three Cliffs in the distance

Cefn Bryn

Gower Way

Margaret & Illtyd

merlod Gwyr

Gower ponies

Cefn Bryn

coffee stop

Emyr & Illtyd

Gower Way stone

topograph

tuag at Reynoldston

approaching Reynoldston

Reynoldston

King Arthur Hotel

Reynoldston

tuag at Lanytairmair

croesi sticil

towards Knelston

sticil

towards Knelston

Ann, Glynis & Margaret

tuag at Landdewi

approaching Llandewi

Llanddewi

cinio in the church porch

cinio

towards Old Henllys

Illtyd at Stone no 5

Old Henllys

tuag at Kingshall

very placid cattle

da

Kingshall

rhydio nant

towards Middleton

Fernhill

Adrian & Illtyd

Man geni Edgar Evans/ Edgar Evans' birthplace

Carreg Ffordd Gwyr / Gower Way Stone

Alan

completion of Gower Way. Diolch i Emyr

23 Rhagfyr / December  2017      11m           Cross Hands - Parc Mynydd Mawr - Drefach - Tumble             Arweinydd / Leader Alan Richards

old A48 at Cross Hands

old milestone

about to join bridleway

heibio i ffatri bwydydd Castell Hywel

crossing the duel carriageway

llwybr ceffyl

Bridget & Adrian

old road now a bridleway

seibiant

Black Lion Road, Gorslas

llwybr i Cross Hands

towards the underpass

enjoying Bridget's delicious mince pies

on cycle path near Cefneithin rugby pitch

llwybr beicio

ger Blaenhirwaun

Coetir Mynydd Mawr

site of the former Blaenhirwaun Colliery

Parc Mynydd Mawr

Parc Mynydd Mawr

about to cross Gwnedraeth Fawr

tuag at Ffarm Clos yr Ynn

Clos yr Ynn

heol Clos yr Ynn

towards Drefach

Drefach

Ysgol Gwendraeth (now closed)

through school grounds

cino

cino

gadael yr hewl

towards Clos Isaf

tuag at Glos Isaf

joining the minor road near Clos Isaf Farm

along old mineral line

towards Pont Andrew

tuag at Pont Andrew

Pont Andrew

Adrian & Frank

towards Tumble

water stop

tuag at Dy Isaf

towards Ty Isaf

joining the road

Heol Ty Isha

cycle track

path towards Bethania Road

tuag at Hewl Bethania

Bethania Road

path to Pentwyn

sleeper bridge

tuag at ryd Nant Las

fording Nant Las

Helen approaching the hilltop

new pedestian gate on path

Cae Glas

Pentwyn

Pentwyn Chapel now a private residence

final descent

gat fochyn

26  Rhagfyr / December 2017     10m   Felindre - Mynydd y Garn Fach - Cronfeydd Lliw Reservoirs           Arweinydd / Leader Chris Davies

Boxing Day Walk 2017

stiff climb out of Felindre

Louise

walk leader

fine view out to Gower

a few stiles to start

view along Twyn Tyle

big bright sky on Mynydd Pysgodlyn

coffe stop at horizontal trig

Merv & Glynis on newly surfaced road

route of new road onto Mynydd y Garn Fach

cairn on Mynydd y Garn Fach

Merv & Glynis

Louise & Chris

Merv on old road

Afon Lliw

Upper Llliw Reservoir

Gower Way marker stone

abandoned 4x4

approaching the reservoir

lunch

view from lunch spot

fantastic four

reservoir outflow

Shepherd's debrief

31 Rhagfyr / December  2017      8m       Ystradfellte - Blaen-dringarth            Arweinydd / Leader Alan Richards

New Inn, Ystradfellte

Eglwys Ystradfellte

gadael y pentre

crossing the stile

towards Pont ar Llia

approaching Pont ar Llia

Afon Llia joins Afon Dringarth in the distance and continues thereon as Afon Mellte

ar lan Afon Dringarth

above Nantywenynen Farm

a bit muddy

ger Tai-canol

Frank & Chris

tuag at Ffarm Blaen-tringarth (adfail)

towards Blaen-tringarth Farm

drinks stop at Blaen-tringarth Farm, the birthplace of William Morgan (c1600-1649)

Blaen-tringarth

Alan

Afon Dringarth

footbridge spanning Afon Dringarth

croesi'r bompren

sgwt

uwchben yr afon

ascending the hill

Frank & Chris

onto the moor

ar y rhostir

Twyn yr Odynau in the distance

Kevin

sgwt

crossing Nant Mawr during a heavy shower

tuag at Dwyn yr Odynnau

cinio

Pen y Fan in the distance

Pen Fathor Uchaf Farm

Frank

Chris & Dringarth Valley beyond

Fan Nedd yn y pellter

towards Cefn y Garreg trig point

trig point

group photo on trig point

Chris

descending Gwaun Cefn y Garreg

looking down on the village of Ystradfellte

Gwaun Cefn y Garreg

Chris & Christine

Frank

Gwaun Cefn y Garreg

Bridget

descending

rocky path

edrych nol

Merv

Bridget & Christine

Garreg Fawr (former home of Pencerdd Mellte)

heol hynafol

ancient road back to Ystradfellte

hen heol

back in Ystradfellte

back in village

debrief at New Inn, Ystradfellte

7 Rhagfyr / December 2018   6.5 m         Melincwrt / Melincourt            Arweinydd / Leader Lyn Davies

Melincwrt

towards the waterfall

tuag at y sgwt

Melincourt Waterfall

Sgwt Melincwrt

ascending

following St Illtyd's Way

crossing Melincwrt Brook

Melincwrt Welsh Independent Chapel

Capel Melincwrt, addoldy'r Annibynwyr

llwybr dymunol

crossing Melin Court Brook

ascending though the woods

drink stop

fine Welsh Blacks

onto the open countyside

approaching the plantation

Llwybr Sant Illtyd

forest track

cinio

Christine & Mary

through the rushes

Cwm Nedd yn pellter / Neath Valley beyond

snow capped Corn Du & Pen y Fan

frozen puddles

glorious sunshine

approaching Melincwrt

debrief at Whittington Arms

debrief

debrief

14 Ionawr / January 2018      10m         Y Mwmblws - Ystumllwynarth /  Mumbles - Oystermouth                           Arweinydd / Leader Mervyn Read    

Y Mwmbwls

Mumbles

along the foreshore

the Roman Bridge

former railway line to Pontardulais

Clyne Country Park

seibiant

Clyne Country Park

rest stop

Adrian, Frank & Kevin

the Folly

Clyne Castle

Clyne Park

Parc Clun

Clyne Park

yn y coed

woodland path

Oystermouth Castle

Illtyd & Wyn

Castell Ystumllwynarth

looking towards Mumbles

Oystermouth Cemetery

near Underwood Park

Kevin, Wyn, Lyn

Christine at Mumbles Hill

Mumbles Hill

Mumbles Lighthouse

descending

Mumbles

Mumbles

debrief at The Pilot, Mumbles

debrief

The Pilot