Photo Gallery 56


4 Medi / September 2016 12m       Mynydd y Grug -  Mynydd Machen       Arweinydd / Leader Illtyd Lloyd

Sirhowy Country Park

past old building

Peter & Merv on cycle track

llwybr beicio

tuag at Ynys Hywel

Emyr & Gary

Bryn Ysgawen Woods

Llwybr Cwm Sirhywi

ruined brick building

yellow staghorn

llwybr dymunol

old lane near Tyle Gwyn

boblen fawr

Lyn & Wyn at Pen y Cwarel

moving cattle from Pen y Cwarel

Gary & Helen

Mynydd y Grug

Mynydd y Grug

Gill, Emyr & Ann

Mynydd y Grug

seibiant

Mynydd y Grug

towards Twyn yr Oerfel

uwchben Cwm Sirhywi

cinio

looking back at Twyn yr Oerfel

Mynydd Machen in distance

wooded ridgewalk

ceuffordd coedog

large pools of water

below Twyn Gwyn

ascending Twyn Gwyn

Wattsville

Merv having a breather

Ann & Emyr

Gary & Brian

tuag at Fynydd Machen

old coal tip on Mynydd Machen

old coal tip

milling around on Mynydd Machen summit

Mynydd Machen summit

welcoming break

bant a'r cart

grug / heather

descending the hill

Ty sign near Risca

rosebay willow herb

regroup

final leg through woods

debrief at the Darren Inn, Risca

 

11 Medi / September 2016     8m      Llancarfan - Penmarc - Ffwl-y-Mwn / Ffonmon                Arweinydd / Leader Caroline John

Fox & Hounds, Llancarfan

Caroline's spiel

St Cadog's, Llancarfan

St Cadoc's Llancarfan

Eglwys Llancarfan

C15 St George & thr Dragon

C15 Saith Bechod Marwol / Seven Deadly Sins

at Pen Onn - birthplace of Iolo Morgannwg

crossing River Waycock

tuag ag at Bemmarc

towards Pen Mark

Six Bells.Pen Marc

Pen Mark Church

church interior

bedyddfaen / font

neglected remains of Pen Marc Castle

sticil

towards Rhoose Airport perimiter

Kevin

Rhoose Airport in distance

towards Fonmon Castle

cinio at Fonmon Castle entrance

ger Castell Ffwl-y-Mwn

towards Llancadle

Mary

crossing Waycock river

towards Llancadle

Llancatal

Llancadle

seibiant

into the maize fields

Mary & Brian at Middlecross Farm

Middlecross Farm

more maize

old & new stile

Cliff House

Pont Kenson

Illtyd

nol tuag at Lancarfan

Afon Waycock

towards Llancarfan

Alan

Llancarfan

Fox & Hounds, Llancarfan

debrief at Fox & Hounds, Llancarfan

18 Medi / September 2016  10m      Parc Slip - Mynydd Baeden - Mynydd Cynffig / Kenfig Hill              Arweinydd / Leader Eric Hughes

Parc Slip Nature Park

crossing the road

ger Ffarm Cwmrisca

negotiating first stile

above Cwmrisca Farm

tuag at Gefnffordd Ogwr

Lyn

Ogwr Ridgway

ladder stile

Mynydd Baeden

Mynydd Baeden

looking towards Maesteg

Ogwr Ridgway

Gary & Chris

gat fochyn

Mynydd Baeden & Ogwr Ridgway

Mary & Kevin

Frank & Wyn

minor road

path to Maescadlawr Farm

Helen's delicious cakes again!

seibiant

Frank, Margaret & Illtyd

into the woods

llwybr coedog

Helen, Glenda & Caroline

Craig yr Aber

which way is it now?

towards Pentitla Farm

Lyn

Ffynnoniago

in need of repair

hewl las

cinio

remains of Trallwyn Farm. Fine old fire place

ty ffarm Tyn yr Heol

Rhyd y Pontbren

Hafodheulog Farm

pleasant path towards Kenfig Hill

llwybr dymunol

towards the former Cefn Cribbwr Iron Works

Cefn Cribwr Iron Works

iron works

Gwaith Haearn Cefn Cribwr

Cefn Cribwr Iron Works

gwas y neidr / dragonfly

under the railway bridge

back towards Parc Slip

Cefn Signal Box

old dram

Alan

part of lake at Parc Slip

Gary, Illtyd, Caroline

memorial to the Parc Slip colliery distaster 1892

debrief at the Llynfi Inn, Tondu

2 Hydref / October 2016   8m      Cefn Bryn - Penmaen - Penrhys / Penrice             Arweinydd / Leader Mervyn Read

King Arthur Hotel, Reynoldston

gadael Reynoldston

nice pose on Cefn Bryn

defed Cefn Bryn

Merv's poetry

Cefn Bryn

Cefn Bryn

Cefn Bryn

Ffordd Gwyr / Gower Way

milling around

Oxwich

tuag at Benmaen

Three Cliffs in distance

Penmaen

past old farm buildings

detour to see lime kiln

tuag at y traeth

approaching the beach

golden sands

tywod euraidd

cliffs

Little Tor

below cliffs

cinio

shrimp

bant a'r cart

Nicholaston Burrows

into the woods

yn y coed

along the reeds

unnamed stream

towards the road

towards Penrice Mansion

Plasty Penrhys

passing the house

Penrice Castle

disused drive to Penrice Mansiuon

Illtyd

approaching the roa

the ones that got lost!

entrence gates to Penrice

Merv, Margaret, & Janet

Millwood

former police station

back towards Reynoldston

debrief at the King Arthur

9 Hydref / October 2016   10m        Alltwen - Glais - Clydach - Trabannws/ Trebanos - Pontardawe            Arweinydd / Leader Lyn Davies

Pontardawe Inn (Y Gwachel)

Pont ar dawe

crossing the A4067

Alltwen rugby pitch

tuag at Gilhendre

seibiant

solitary horse

Cilhendre Woods & Lyn's delicious Welsh Cakes

lovely wooded path

Kevin

ascending Cilhendre Woods

fine views

Mary, Chris & Margaret

Craig y Perchyll

hen hewl

ruins of Graig y Perchyll Farm

Craig y Pal

Clydach yn y pellter

Craig y Pal

cinio

Chris & Lyn

Globe Inn, Glais

eglwys yng Nglais

tuag at Glydach

Wyn & Lyn

crossing old bridge

new bridge spanning the Tawe River

Afon Tawe

admiring the view

along the canal

pony & trap, Clydach square

site of the former Woodman's Hotel

following old railway towards Trebanos

tuag at Drebannws

dirty jokes!

hen reilfordd

stream near site of former Darren Coliery

nant fach

Craig Trebanos

fine old stone walled footpath

Trebanos

following out of the way footpaths

fine paths

below crags

Bridget

16 Hydref / October 2016 15m    Ffordd y Bannau 5 / Beacons Way 5: Storey Arms - Craig y Nos                Arweinydd / Leader Emyr Morris

Storey Arms

gadael Storey Arms

uwchben yr A470

Storey Arms in the distance

path crosses stream

Gorllwm

Emyr & Gary

near Craig Cerrig Calch

Alan

copa Craig Cerrig Gleisiad

Fan Gyhirych

Cwm Senni yn y pellter

towards Fan Dringarth

Emyr, Frank & Ann

Kevin & Illtyd

Fan Dringarth

towards Fan Llia

Fan Llia

group photo on Fan Llia

gadael y garn

Helen

towards Blaen Llia

pompren yn rhychwantu Afon Llia

cinio

Sarn Helen Roman Road

Maen Madoc

Sarn Helen

Footbridge spanning the Nedd Fechan

Fan Nedd & Nedd Fechan River

reaching Pant Mawr expanse

reaching the ruins of Pant Mawr Farm

Pant Mawr

Pant Mawr

towards Penwyllt

tuag at Benwyllt

Gary

seibiant

seibiant

towards Penwyllt

descending the hill

looks like rain coming in

towards the old cottages

waterproofs on

old bridleway

Rhongyr Uchaf

23 Hydref / October 2016   8m         Troedyrhiw - Aberfan - Mynydd y Capel           Arweinydd / Leader Geraint Owain Price

Troedyrhiw

following riverside path

Afon Taf

under road bridge

Aberfan

milling around

site of former Taff Vale Colliery

Capel Disgwylfa (1909)- bellach yn anhedd-dy

woodland path

looking towards Aberfan

Aberfan

Glenda & Jacqui

ascending Mynydd y Capel

Caroline & Helen

Aberfan in the distance

ascending

cinio

Gary & Geraint

Gill, Kevin, Caroline

remains of water tank

Mynydd y Capel

remains of Capel Fforest

Peter, Alan , Gary

Mynydd Cilfach yr Encil in the distance

Crawel y Moch yn blingad

ger Ffarm Penddeugae Fach

Penddeugae Fach Farm

Cwm Bargod

Margaret & Chris

sheltering from the wind

Geraint a Bedlinog yn y pellter

Troedyrhiw

Troedyrhiw

Troedyrhiw

Cwm Taf

Craig y Pwll

seibiant

Gary & Geraint

Craig y Pwll

Mynydd Cilfach yr Encil ahead

descending

i lawr y waered

autumnal colours

russet red

back of houses

old road to Merthyr

o dan bont y rheilfordd

Troed y Rhiw

last leg of walk

yellow ribbons on bridge

Glan Taff, Quakers Yard

Peter, Alison, & Chris

Gill, Gareth & Kevin

Glan Taf, Mynwent y Crynwyr

30 Hydref / October 2016   11m     Ffordd y Bannau 6 / Beacons Way 6:  Craig y Nos - Llanddeusant       Arweinyddion / Leaders Emyr & Ann

Craig y Nos

tuag at Dafarn y Garreg

near Pwll Coediog Farm

Cefn Cul ahead

Callwen Church

Tafarn y Garreg

ar lan Afon Tawe

towards Allt Fach

Ann, Chris & Frank

Peter & Merv

tuag at Fan Hir

Gary & Emyr

into the mist

mist beginning to lift

temperature inversion

very atmospheric

Bwlch Giedd

tuag at Fan Brycheiniog

looking back at Fan Hir

Llyn y Fan Fawr

Fan Brycheiniog

cinio

cinio

Alan

leaving Fan Brycheiniog

Fan Foel

Fan Foel

Picws Du

Picws Du

summit cairn on Picws Du

Llyn y Fan Fach

descending Picws Du

tuag at Waun Lefrith

tuag at Waun Lefrith

Chris

great views

descending the hill

i lawr y mynydd

Alison & Ann

croesi pompren

Tyle Bach ruin

Tyle Bach ruin

great views

Eglwys Llanddeusant

debriefing at Castle Inn, Llangadog

6 Tachwedd / November 2016   9m        Talacharn / Laugharne  - Llandawg / Llandawke          Arweinydd / Leader Kevin Goddard

Talacharn / Laugharne

ar lan Afon Taf

the Boathouse

towards Delacorse

tuag at Delacorse

fine tree

Delacorse

Kevin, Illtyd, Alison

Laugharne Church

Read the Rock Poet

Horsepool Road

tuag at Ffarm Hills

Hills Farm

towards Glancorran Farm

Glancorran Farm

towards Abercorran

gadael Abercorran

Eglwys Llandawg

church interior

Rebecca Uphills' grave. Her body was exhumed

cinio

Margaret & Peter

Uplands Farm

towards Llansadwrnen

welcoming horses

path towards Llansadwrnen

Eglwys Llansadwrnen

gadael Llansadwrnen

Gareth & Merv

reaching the A4066

towards Coygan

tuag at Ffarm Salt House

towards Salt House Farm

seibiant

approaching Salt House Farm

Salt House Farm

towards St John's Hill

Chris & Mary

towards St John's Hill

Alan

admiring the view

Taf River form St John's Hill

Castell Talacharn

Cross House Inn, Laugharne

Emyr's chips

13 Tachwedd / November 2016    9m       Pontlliw - Felindre - Mynydd Pysgodlyn          Arweinydd / Leader  Chris Davies

Pontlliw

Heol Clordir

towards Gwenlais Uchaf

a noisy welcome at the farm

tamaid bach yn fwdlyd

towards Crwca

Mary, Janet, Christine

Crwca

Felindre

Tyn y Cwm and Glynis' beautiful cakes

Cwm Sgiach

Illtyd, Glynis & Chris

Cwm Sgiach

seibiant

Mary & Christine

towards Mynydd Pysgodlyn

ceuffordd tuag at Fynydd Pysgodlyn

reaching the common

Mynydd Pysgodlyn

Mynydd Pysgodlyn

Mynydd Pysgodlyn trig point

seibiant

Cwmcerdinen yn y pellter

Cwmcerdinen

fine views

barcud coch / red kite

cinio

off we go

ar hyd hen dramffordd

along former tramway in Cwmdulais

Janet & Glynis

former Graig Merthyr Colliery

Craig y Bedw

Cwm Dulais & flood prevention scheme

tuag at Ffarm y Cwrt

Glynis & Janet

Cwrt Farm diversion

towards Ffynnon Fedw

path to Ffynnon Fedw

Boer Goats

Twyn diversion

Janet, Kevin, Illtyd

tuag at Nant Switach (Yswidach)

Nant Yswidach (Llandeilo Talybont - Llangyfelach parish boundary

regroup

Hayley

fine paths

men's talk

approaching Clordir Road

debriefing at Buck Inn, Pontlliw

20 Tachwedd / November 2016   10m     Ffordd y Bannau 7 / Beacons Way 7: Llanddeusant - Brest Cwm Llwyd           Arweinydd / Leader Emyr Morris

Eglwys Llanddeusant

former Red Lion; YHA since 1940

descending to Cwm Sawdde

tuag at y mynydd agored

towards the open mountain

onto the mountain

ascending the hill

towards Carreg yr Ogof

Emyr & Illtyd

bit of snow on the high ground

Carreg yr Ogof summit trig point

group photo

gadael y piler triongli

towards Garreg Las

Ann

Garreg Las

Garreg Las

leaving Garreg Las

bleak wintry conditions

amodau gaeafol llwm

Alan & Emyr

Cwm Sawdde Fechan

Godre'r Garreg Las

towards Foel Fraith

seibiant

Helen

Blaen Llynfell

Emyr & Ann

Blaen Cylchau

near Blaen Clydach

bleak wilderness

regroup

towards Tro'r Gwcw

tuag at Dro'r Gwcw

sgwt ar Afon Clydach

above the Clydach river

towards the road

Chris

Lyn

old limestone quarries

nice views

towards Brest Cwm Llwyd

nol ar drac

approaching Brest Cwm Llwyd Car Park

debrief at Tregib Arms, Brynaman Uchaf

27 Tachwedd / November 2016  9m       Mynydd Myddfai                        Arweinydd / Leader Gareth Rees

Myddfai

Eglwys Myddfai

gadael y pentre

Tynygarn

Sarnau

Sarnau bridleway

seibiant

Glynis' delicious mince pies

towards the open hillside

sticil

dringo Mynydd Myddfai

ascending

fine views

on the ridge

Mynydd Myddfai

Graig Cwm Clyd

Christine & Mary

towards the trig point

approaching the trig

group photo on Mynydd Myddfai trig point

gadael y piler triongli

towards Pen y Bylchau

cinio

cinio

descending

Margaret

towards Bwlch Bran Farm

towards Bwlch Bran

about to leave the open hillside

Bwlch Bran Farm

fine path

old hollow way

ancient road

Margaret & Gill

ar lan Afon Bran

ffwng/ fungi

towards Bwlch y Rhiw Chapel

Capel Bwlch y Rhiw

Glynis, Frank & Christine

joining a path at Beili Glas

Lyn & Wyn

pastoral scene

llwybr nol i Fyddfai

Lyn

debrief at Goose & Cuckoo, Llangadog

4 Rhagfyr / December 2016      9m    Cwm Nedd Fechan - Cwm Pyrddin - Sarn Helen               Arweinydd / Leader  Alan Richards

Capel Hermon, Ystradfellte

Ffarm Heol Fawr

hen hewl

towards Glyn Mercher Uchaf

tuag at Bont Melin Fach

Pont Melin Fach

Pont Melin Fach & Afon Nedd Fechan

on the banks of the Nedd Fechan

Sgwd Ddwli Uchaf

Sgwd Ddwli Uchaf

Sgwd y Bedol

Afon Nedd Fechan

Afon Nedd Fechan

Sgwd Gwladys

Sgwd Gwladys

Sgwd Gwladys

Maen Chwyf / Rocking stone

seibiant

towards Gilfach Bronwydd

towards Gilfach Bronwydd

Gilfach Bronwydd (ruin)

towards Afon Pyrddin

regroup

towards Afon Pyrddin

llwybr dymunol iawn

crossing Afon Pyrddin

Afon Pyrddin

towards Y Fedw Hir

lliwiau hyfryd

Margaret

towards Sgwd Ynys Domlyd

Sgwd Ynys Domlyd

Helen & Frank

cinio

tuag at Ddisgwylfa

Disgwylfa

Nant Hir

Glynis

frozen pools

towards Cefngwaunhynog Farm

Cefngwaunhynog

Sarn Helen

Sarn Helen

Sarn Helen

Alan

Sarn Helen

Gors Wen (ruin)

towards Pont Rhyd y Cnau

leaving haulage road

old track

towards Pont Rhyd y Cnau

tuag at Bont Rhyd y Cnau

Pont Rhyd y Cnau

tuag at Gorof Nedd

towards Gorof Nedd

Gorof Nedd (ruin)

towards Capel Hermon

nol i Gapel Hermon

debrief at Old White Horse, Pontneddfechan

11 Rhagfyr / December 2016  11m    Ffordd y Bannau 8 / Beacons Way 8:  Brest Cwm Llwyd - Carreg Cennen - Bethlehem     Arweinydd / Leader Emyr Morris

Brest Cwm Llwyd

merlod y mynydd

Pentir Blaencennen

passing large sinkhole

Emyr

Ann

Carreg Cennen yn y pellter

Pal y Cwrt

Glynis

Carreg Cennen

tuag at Ffarm Brondai

near Brondai Farm

Peter & Chris

junction of paths

Castell Carreg Cennen

croesi Afon Cennen

approaching the castle

Ffarm y Castell

cinio

cinio

Wyn & Lyn

Capel Llwynyronnen (trist ei fod wedi cau)

ger Cilmaenllwyd

llwybr dymunol

onto the minor road

towards Carn Powell

cyffordd / junction

Castell Dinefwr

ger Carn Powell

near Carn Powell

Alan

Carreg Lwyd

Bwlch y Groes

below Pen y Bicws

towards Garn Goch

ruins of Rhiw Gam Farm

Bethlehem from Carn Goch

Merv on Bronze Age cairn

cairn

towards y Gaer Fach

those who did all the sections of Beacons Way

Ann & Glynis

Glangeidrych

Capel Bethlehem

End or Start of the Beacons Way (95 miles)

18 Rhagfyr / December 2016    10m     Pennard - Cwm Llandeilo Ferwallt / Bishopston Valley - Kittle           Arweinydd / Leader Jeff Long

Mandy's house, Sandy Lane

very misty start

Castell Pennard

Pennard Castle

towards the cliffs

tuag at y clogwynni

seibiant

misty coastline

nuddenog

looking towards Three Cliffs

Helen's delicious cakes

Lyn

yr arfordir

Hunts Farm

towards Graves End

above Graves End

grave of the 90 press-ganged victims of the Caesar, wrecked on 28 November 1760

uwchben Graves End

Helen

descending to Pwll Du

cinio ym Mhwll Du

Pwlldu

Jeff's submarine story

the former Beaufort Arms & Ship Inn

briallu / primrose

Mary & Christine

Bishopston Valley

fwng / fungi

Cwm Llandeilo Ferwallt

llacs

Bishopston Valley

towards Kittle

Great Kittle Farm

Beaufort Arms, Kittle

taking advantage of boot cleaning enterprise

tuag at Ffarm Kittle Hill

ger Kittle Hill Farm

reaching road

reaching the A4118

hen odyn calch / old lime kiln

approaching stile

Illtyd

tuag at Gwm Llanilltyd Gwyr

lovely fungi

Ilston Cwm

ar lan yr afon

another footbridge

Gill

ruined baptist chapel

debrief at Mandy's

26 Rhagfyr / December 2016   12m     Graig Fawr - Mynydd y Garn Fach             Arweinydd / Leader Chris Davies

St Michael's, Bont

Hewl Dwr- destroyed by fire on 8 March 1964

ascending Graig Fawr (aka Jericho)

Graig Fawr

seibiant

Sadly, a once fine green tracked being trashed by 4x4s

classic meanders of the Llwchwr Valley

mynd i lawr Rhiw'r Cwar

Hewl y Costings

Hewl y Costings

admiring the views

former Garswllt Primary School. Activity Centre has also closed I believe

former Garnswllt School and former Acrivity Centre

I wish I had longer legs!

ger Bryn Cyffon

near Cwmcerdienen

Cwmcerdinen

crossing Afon Dulais at Rhyd y Coynant

Tor Clawdd in distance

Tor Clawdd & Upper Lliw Reservoir

cinio

Mynydd y Garn Fach cairn

Mynydd y Garn Fach

lake

pompren yn croesi Afon Dulais

approaching the open hillside

upper Dulais Valley

last ascent?

flood prevention scheme at Cwm Dulais

Frank & Bob

Kevin & Glynis

railway bridge near Banc y Bo

29 Rhagfyr / December  2016    8m      Penwyllt - Fan Gyhirych           Arweinydd / Leader Wyn Arthur

Penwyllt

bant a'r cart

Ffynnon Ogof Ddu

looking back at Penwyllt

cave entrance

above Nant Byfre

Lyn & Merv

looking towards lower slopes of Fan Gyhirych

seibiant

track below Fan Gyhirych

mist swirling around

mewn i'r nudden

Fan Gyhirych trig point

nearby cairn (no views today)

descending

bleak terrain

Nant Byfre

Penwyllt cottages and South Wales Caving Club

debrief at Ancient Briton

2 Ionawr / January 2017     11m        Manordeilo - Bethlehem - Garn Goch            Arweinydd / Leader Alan Richards

Manordeilo

former Dyffryn Chapel

towards Rhydysaeson

former Glanrhyd Station

Rhydysaeson Ford (Afon Tywi)

Glanrhyd Railway Bridge

Glanrhyd Railway Bridge & Afon Tywi

towards Allt y Saeson

ar lan Afon Tywi

Afon Tywi

Mary

tuag at Allt y Saeson

drinkstop & Glynis' excellent cake

seibiant

Lyn

mystery gravestone at Allt y Saeson Woods

Allt y Saeson

Gill

on the road

descending

tuag at yr hewl

towards Bethlehem

Merv & Helen

Bethehem

Capel Bethlehem

Jeff & Bridget

Bridget

fallen tree & Jeff

towards Garn Goch

Illtyd & Frank

Alan, Frank & Illtyd

nice view

view from lunch stop

cinio

Chris

group photo at Bronze Age Cairn

Garn Goch Iron Age Fort

merlod

ancient fort entrance

lawr y waered

descending

Rhiw Gam (ruin)

old road

Bob

hen hewl

old agricultural machinery

hen hewl

descending

Illtyd & Jeff

Carregfoelgam

above Llys Brychan

ladder stile

near Pen y Banc

Picws Du

Penybanc diversion

Mary & Christine

Wernellyn diversion

colfen fowr

Bob

towards Bryngwyn

8 Ionawr / January  2017    8m            Slebets - Slebech - Blackpool Mill                 Arweinydd / Leader  Caroline John    

Canaston Bridge

a misty start

into the woods

track through Pickle Wood

Slebech Park

Margaret, Hayley, Caroline

large bracket fungus

tide out

Christine & Margaret

coffee stop on the island

Caroline's excellent cake

Hayley & Illtyd

y clegs / the girls

looking down the Cleddau Ddu estuary

early snowdrops

Slebech Church

Slebech Church

looking back to the island

Margaret

formal gardens

Helen

regroup at edge of woods

through the muddy fields

silted up pond

agricultural building

back to Slebech Park

old kennels

lunch

lunch

swans across the water

swans in flight

incoming tide coming in

towards Blackpool Mill

Blachpool Mill

the bridge at Blackpool Mill

debrief at the Bush, Robeston Wathen

14 Ionawr / January 2017  10m        Hwlffordd / Haverfordwest -  Afon Cleddau Wen / Western Cleddau                Arweinydd / Leader Alan Richards

Popehill Car Park

along Clay Lane to Hays Farm

tuag at Farm Barn

towards Barn Farm

lovely winter sunshine

llacs

waterlogged bridleway

Barn Farm

Boltonhill Railway Bridge

Brian, Christine & Mary on cycle path

Margaret & Kevin

trwy'r twnel

drinkstop

Merlin's Brook

ar lan yr afon

dail y tryfan / butterbur

towards Merlin's Bridge

seibiant

Hwlffordd

Haverfordwest

through the town

towards the castle

Norman stonghold

inner ward

cinio

Gill & Kevin

looking down into the well

former gaol (built 1820)

croesi Cleddau Wen

Margaret, Bridget, Glynis

back into the town

Cleddau Wen (Western Cleddau)

passing the pub

old warehouses

The Priory

Y Priordy

herb garden

ready to go

gadael yr adfeilion

crossing a very busy road

croesi'r rheilffordd

Haroldston

into the reeds

Gill after her fall! (white coat and all!)

towards Haroldston St Issell's Church

croesi sticil

Haroldston St Issell's Church

into the woods

hen odyn calch / old lime kiln

Lyn

boats on the banks of the Western Cleddau

ar lan yr afon

Black Hill Cottage

back on the river bank

Helen at Black Hill

Merv on bridleway to Lower Freystrop

crossing a minor road

approaching Pencaer Farm

lichen

debrief at the Bush, Robeston Wathen