PENRHYN LLYN / LLEYN PENINSULAR  2017


9 Medi / September 2017   9m    Ynys Llanddwyn - Coed Niwbwrch / Newborough Forest      Arweinyddion / Leaders Peter & Alison

Newborough Warren Car Park

Mandy

into the dunes

a lookout

seibiant

seibiant

Mandy

coffee stop

coffee stop

appraoching the coast

Traeth Llanddwyn

breakers

Geraint

sun appears!

Glenda, Rachel & Bridget

towards Ynys Llanddwyn

no need for the life buoy...hopefully!

high tide

Gary, Brian, Caroline

looking back

disaster - the tides in!

looking across at Traeth Penrhos

cinio while we wait for tide to recede

starting to ebb

Peter checking the depth

be careful, Peter!

all clear!

some a bit reluctant!

still not sure!

here they come!

Alison & Peter

gat fach hardd

looking across at Traeth Penrhos

towards the runied St Dwynwen's Church

Croes Geltaidd

yn agosau at yr eglwys

ruins of St Dwynwen's

chancel

adfeilion

nice cottages

looking towards the old lighthouse

close up of old lighthouse

hen oleudy

view from more recent lighthouse

Mynydd Mawr & Nantlle Ridge in the distance

making our way back

silouette

Traeth Penrhos

regroup

Alan & Jacqui

Illtyd, Caroline & Eloise

nol drwy Goed Niwbwrch

Newborough Forest

Mandy & Jeff

wating for Geraint (dodgy knee)

exiting the woods

Maragret, Rachel & Rhysiart

Emyr, Brian, Glenda & Peter

Brian & Rhysiart near the end of walk

brian's collection


10 Medi / September 2017   7m   Cricieth - Llanystumdwy             Arweinydd / Leader Peter Walters

Cricieth

castell yn y pellter

Kevin

Emyr & Eloise

dilyn Llwybr Arfordir Cymru

Illtyd

along the Afon Dwyfor

Alison

path turns inland

crossing the railway

Brian & Peter near Aberkin Farm

Aberkin Farm

tuag at yr A497

crossing the A497

Llanystumdwy bridge spanning Afon Dwyfor

looking for Lloyd George initial...failed!

bedd Lloyd George

Lloyd George's grave

folloing the Afon Dwyfor

Afon Dwyfor

llwybr glanafon coedog

Afon Dwyfor

Afon Dwyfor

hered of fresians

Alison & Ann

Christine & Brian

dwr gwyn

llwybr dymunol iawn

fishermen's footbridge

Lyn

colfen gwympedig

pleasant riverside path

Glynis & Christine

Afon Dwyfor

regroup on lane

Pont Rhyd y Benllig

Pont Rhyd y Benllig

on the B4411

Ann & Christine

Gill & Illtyd

Merv

Jeff, Brian & Gary ger Ffarm Cefn Collfryn

boggy section

hen bostyn carreg a gat fochyn

through the rushes

Brian

Ann about to join the road

back to Cricieth

Lion Hotel, Cricieth

y castell

11 Medi / September 2017 6m    Carn Fadryn      Arweinydd / Leader Peter Walters

Garnfadryn

bant a'r cart

near Mur Du

Gary

Peter & Brian

Yr Eifl yn y pellter

alongside Coed Carnfadryn

Kevin

out of the woods

Merv, Frank & Peter

towards Moel Carnau

croesi sticil

seibiant

seibiant

seibiant

tuag at Ffarm Carnau Uchaf

towards Carnau Uchaf Farm

approaching the farm

regroup

Carnau Uchaf Farm

Ffarm Carnau Uchaf

farm access road

path to Garn Bach

Carn Fadrun

through the gap

Emyr & Frank

looking towards Carn Saethon and Carneddol

asceinding Garn Bach

Merv

Carn Fadrun

cinio on Garn Bach

cinio

Garn Bach summit

Carn Fadrun hillfort from Garn Bach

Garn Bach summit cairn

lawr y waered

Gill & Rhysiart

ascending Carn Fadrun

fine views

dringo

looking across at Garn Bach

within the fort

looking towards the sea

Frank, Alison & Ann on summit cairn

dishgwl draw tuag at yr Eifl

Alison & Ann

ramparts

group photo on a very windy summit

llun grwp ar gopa wyntog iawn

Merv insists on having indivudual photo

trig point on Carn Fadrun

descending through hillfort

Iron age houses

tai o'r Oes Haearn

i lawr y waered

descending

col between two hills

path back to Garnfadryn village

llwybr i lawr i'r pentre

passing the former Garnfadryn Chapel.

12 Medi / September 2017    8m       Trefor - Tre'r Ceiri          Arweinydd / Leader Alan Richards

Trefor Beach

ar hyd y traeth

Trefor Pier

Frank & Emyr

Jeff & Gill

Gyrn Goch & Gyrn Ddu in distance

Sue

Graig For

West End Cottage

heibio i'r bwthyn

under the quarry incline

onto the lane

Frank & Peter

Peter

seibiant gyda Graig For yn y pellter

path near Merbwll

ar ben y bryncyn

fine views

kissing gate

Merv

Glynis & Sue

onto the road

short section of road

towards Tre'r Ceiri

Jeff, Rhisiart & Gill

Rhisiart

Merv

Mynydd Carnuwch yn y pellter

ascending Tre'r Ceiri Hillfort

entering the hillfort

Jeff

Iron age houses

hen dai

house

fort interior

tu fewn i'r gaer

Helen on summit of Tre'r Ceiri

fine views from summit

Trefor

cinio

cinio

cinio

cinio

Tom - what have I let myself in for!!!

Gill & Kevin

Chris & Sue

Ann & Emyr (the latter practising fro Friday!)

Alison, Peter & Gary

Glynis & Helen

Frank

Janet & Brian

Alan & Gary

group photo on Tre'r Ceiri

desceinding through fort

through entrance

looking back at Tre'r Ceiri

trwy'r gat

Emyr, Ann, a Alison

Llithfaen village below

Jeff

Emyr

Yr Eifl

seibiant

Yr Eifl

past enclosure

towards Bwlch yr Eifl

Nant Gwrtheyrn

Glynis & Gill

descending

great views

Alan

dishgwl lawr ar bentre Trefor

Gill & Kevin

through Trefor village

looking back at Graig For

 

13 Medi / September 2017    7m      Aberdaron - Uwchfynydd         Arweinydd / Leader Emyr Morris

Aberdaron

gadael y pentre

joining the Wales Coast Path

Aberdaron

Porth Simdde

passing an old ruined cottage

dishgwl nol at Aberdaron

Porth Meudwy - trips to Ynys Enlli (Bardsey) from here

trem arall ar Aberdaron

seibiant

Brian

former port below alled Porth Pistyll

remains of port

Hen Borth

looking across to Ynys Gwylan Fawr & Bach

Frank & Merv

lovely Llyn coast

Ynys Enlli

Ynys Enlli

in land

Mynydd Bychestyn

Margaret

ger Safn Pant

tuaf at Fynydd Fawr

Ynys Enlli (Bardsey)

Ynys Enlli

towards the former coastguard lookout

cinio

Lleyn coast

Janet & Brian

descending

im lawr y waered

hen fwthyn

Glynis

Rhysiart & Emyr

towards Bryn Goronwy

ger Bryn Goronwy

kissing gate

ladder stile

hen sticil

path literally on the hedge

Brian ger Tir Glyn

back at Porth Meudwy

Porth Meudwy

back to Aberdaron

Aberdaron and the river

tu fewn i'r eglwys

Alison

tu fewn i'r eglwys

church interior

bedyddfaen/ font

church interior

Duw Cariad Yw

worth a visit

view of church

Ynys Gwylan Fawr & Fach o'r fynwent

debrief at Gwesty Ty Newydd, Aberdareon

debrief at Gwesty Ty Newydd

Janet, Alan, Alison & Peter

14 Medi / September 2017 7m       Sarn Bach - Porth Ceiriad - Llanengan      Arweinydd / Leader Peter Walters

Sarn Bach

trwy'r pentre

Sarn Farm

towards Machroes

Janet & Brian

Ann & Gary

Peter & Gary

Machroes

Borth Mawr & Abersoch

Machroes

Borth Mawr

Ann & Alison

old lead mine

Kevin

Brian

Kevin & Glynis

llwybr yr arfordir

St Tudwal's Islands

Helen & Ann

Alison & Peter

ger Pistyll Cim

Porth Ceiriad

Alison & Ann

Porth Ceiriad

Alan

gat fochyn

Porth Ceiriad

cinio

old stone gate post

Kevin & Gill

towards farm buildings

Helen

passing Rewig Bach

Ffarm Bachwared

towards Porth Neigwl

Porth Neigwl (Hell's Mouth)

towards Nant Farm

Gary

Nant Farm

towards Llanengan

tuag at Lanengan

Ann

towards Llanengan

Llanengan

tu fewn i'r egwys

fine rood loft though to have come from Cymer Abbey

lloft y grog

rood loft

choir stalls said to have come from St Mary's Abbey on Bardsey Island

choir stalls

choir stalls

ornate carvings

rood loft

gadael yr eglwys

Sun Inn, Llanengan

Sun Inn

Alan & Gary

Sun Inn

Llanengan

Janet, Brian & Helen

nol i Sarn Bach

Amrywiol / Miscellaneous

our digs for the week

Peter arriving

Brian & Gary

Glynis & Helen

Wyn, Brian, Jeff

Rachel, Bridget & Jacqui

Rachel, Bridget & Jacqui

Gill & Kevin

Margaret

Emyr & Gary

Alison & Ann

breakfast time

plenty of crisps and 'decent' cheese

Ann & Eloise

Aliosn & Caroline 'who drank all the coffee?!'

Llanfair P.G

Lion Hotel, Cricieth - Gary, Geraint, Brian, Merv, Rhysiart

Gill, Kevin, Frank, Sharon, Margaret

Christine, Glynis, Helen, Brian

Illtyd, Caroline, Eloise, Mandy, Jeff

Peter, Alison, Ann, Emyr

Chris, Glenda, Sue, Bridget, Rachel, Jacqui

cinio

Frank, Sharon, Margaret, Kevin, Gill

supper

swper

waiting for Emyr to finish!

plenty of wine bottles

teisen ugain mwlyddiant

20th Anniverary cake (diolch i Ann)

cutting the cake

Ann yn torri'r deisen

Mandy & Jeff

Marilyn, Lyn, Sharon

Rhysiart, Kevin, Gill, Helen, Chris, Sue

Margaret, Glynis, Wyn, Gary

Peter, Alison, Tom

Heln, Chris, Sue

Rhysiart, Kevin, Gill

Peter, Ann, Alison, Tom, Merv

Ann & Alan

last supper - Jeff & Mandy

swper ola'

last supper