CLWB CERDDED

PONTARDDULAIS

WALKING CLUB

 

New Site CLICK HERE

 

RHAGLEN GERDDED

WALKS PROGRAMME


ORIEL 1

PHOTO GALLERY

 

ORIEL  3

PHOTO GALLERY 3

 

ORIEL  4

PHOTO GALLERY 4

 

ORIEL 5

PHOTO GALLERY 5

 

ORIEL  6

PHOTO GALLERY 6

 

ORIEL  7

PHOTO GALLERY 7

 

ORIEL  8

PHOTO GALLERY 8

 

ORIEL 9

PHOTO GALLERY 9

 

ORIEL 10

PHOTO GALLERY 10

 

ORIEL  11

PHOTO GALLERY 11

 

ORIEL 12

PHOTO GALLERY 12

 

ORIEL  13

PHOTO GALLERY 13

 

ORIEL 14

PHOTO GALLERY 14

 

ORIEL 15

PHOTO GALLERY 15

 

ORIEL 16

PHOTO GALLERY 16

 

ORIEL 17

PHOTO GALLERY 17

 

ORIEL 18

PHOTO GALLERY 18

 

ORIEL 19

PHOTO GALLERY 19

 

ORIEL 20

PHOTO GALLERY 20

 

ORIEL 21

PHOTO GALLERY 21

 

ORIEL 22

PHOTO GALLERY 22

 

ORIEL 23

PHOTO GALLERY 23

 

ORIEL 24

PHOTO GALLERY 24

 

ORIEL 25

PHOTO GALLERY 25

 

ORIEL 26

PHOTO GALLERY 26

 

ORIEL 27

PHOTO GALLERY 27

 

ORIEL 28

PHOTO GALLERY 28

 

ORIEL 29

PHOTO GALLERY 29

 

ORIEL 30

PHOTO GALLERY 30

 

ORIEL 31

PHOTO GALLERY 31

 

ORIEL 32

PHOTO GALLERY 32

 

ORIEL 33

PHOTO GALLERY 33

 

ORIEL 34

PHOTO GALLERY 34

 

ORIEL 35

PHOTO GALLERY 35

 

ORIEL 36

PHOTO GALLERY 36

 

ORIEL 37

PHOTO GALLERY 37

 

ORIEL 38

PHOTO GALLERY 38

 

ORIEL 39

PHOTO GALLERY 39

 

ORIEL 40

PHOTO GALLERY 40

 

ORIEL 41

PHOTO GALLERY 41

 

ORIEL 42

PHOTOGALLERY 42

 

ORIEL 43

PHOTOGALLERY 43

 

ORIEL 44

PHOTOGALLERY 44

 

ORIEL 45

PHOTOGALLERY 45

 

ORIEL 46

PHOTOGALLERY 46

 

ORIEL 47

PHOTOGALLERY 47

 

ORIEL 48

PHOTOGALLERY 48

 

ORIEL 49

PHOTOGALLERY 49

 

ORIEL 50

PHOTOGALLERY 50

 

ORIEL 51

PHOTOGALLERY 51

 

ORIEL 52

PHOTOGALLERY 52

 

ORIEL 53

PHOTOGALLERY 53

 

ORIEL 54

PHOTOGALLERY 54

 

ORIEL 55

PHOTOGALLERY 55

 

ORIEL 56

PHOTOGALLERY 56

ORIEL 57
PHOTOGALLERY 57


ORIEL 58
PHOTOGALLERY 58


ORIEL 59
PHOTOGALLERY 59


ORIEL 60
PHOTOGALLERY 60

 

 

TAITH UCHELDIR GWYR

UPLAND GOWER WALK

MAP

 

NEWYDDION

NEWS

 

CADER IDRIS 2000

 

Y RHINOGYDD 2003

 

Y CARNEDDAU  (GOGLEDD / NORTH) 2004

 

MOEL HEBOG 2004

 

BERWYNION 2005

 

ARENIG FAWR 2005

 

BRYNIAU DYFI HILLS 2006

 

Y TARENNI 2006

 

MOELWYNION 2007

 

MANOD 2007

 

ARAN FAWDDWY 2008

 

RHOBELL FAWR & DDUALLT 2008

 

CNICHT 2008

 

CRIB NANTLLE RIDGE 2009

 

CWM CYWARCH 2009

 

YR WYDDFA (SNOWDON) 2009

 

TRYFAN & GLYDERAU  2010

 

MOELWYN MAWR 2010

 

SNOWDON & LLYNNAU CREGENNEN 2010

 

TRE'R CEIRI 2011

 

CWM BYCHAN, BEDDGELERT 2011

 

CARNEDDAU (DE / SOUTH) 2012

 

PENRHYN LLEYN PENINSULA 2012

 

LLYN CRAFNANT 2013

 

CASTELL Y BERE 2013

 

BRYNIAU CLWYD / CLWYDIAN RANGE 2014

 

LLANGOLLEN 2014

 

CADER IDRIS 2015

 

TAITH Y DIBYN / PRECIPICE WALK 2015

 

PORTHMADOG - LLANYSTUMDWY 2016

 

CRIB NANTLLE / NANTLLE RIDGE 2016

LLYN TRAWSFYNYDD - TOMEN Y MUR 2016

PENRHYN LLYN / LLEYN PENINSULAR 2017

Y DRENEWYDD / NEWTOWN 2018

 

 

IWERDDON / IRELAND 2004

 

IWERDDON / IRELAND 2005

 

IWERDDON / IRELAND 2006

 

EXMOOR 2007

 

NORTH DEVON COAST 2007

 

DE CERNYW / SOUTH CORNWALL 2008

 

G. CERNYW / NORTH CORNWALL 2008

 

LAKE DISTRICT 2008

 

DORSET 2009

 

COTSWOLDS & MOELFRYN / MALVERNS 2010

 

LONGTOWN, HEREFORDSHIRE 2011

 

LAKE DISTRICT 2011

 

YNYS WAIR / LUNDY ISLAND 2011

 

LONGTOWN,  HEREFORDSHIRE 2012

 

SWANAGE 2012

 

LONGTOWN, HEREFORDSHIRE 2013

 

YORKSHIRE DALES 2013

 

RHAEADR GWY / RHAYADER 2014

 

GOGLEDD DYFNAINT / NORTH DEVON 2014

 

PEAK DISTRICT 2015

LONG MYND & STIPERSTONES 2016

WELLS & CHEDDAR GORGE 2017
 

 

                           Tair Carn Uchaf

 

LINKS

Pontarddulais RFC

GlamorganWalks

C.C.Glannau Llwchwr

Socme

 

Walking creates over £500 million pounds to the Welsh economy.

 

 

Reopened Footpath 19/24 in Gelliwen, Carmarthenshire. Thanks to Fountains plc, former owners of the forestry.

 

Ail-agorwyd llwybr cyhoeddus 19/24 yng Ngelliwen, Sir Gaerfyrddin gan Fountains plc - cyn berchnogion y goedwig.

 

Priordy Llanfihangel Nant Honddu

Llanthony Priory

 

Walking is good for the body, both physically and mentally

 

Marros Sands, Carmarthenshire

 

Leave the car at home and catch the Heart of Wales Train (Swansea to Shrewsbury) from Pontarddulais Station. There are great walks to be had from practically every station. 

 

 

Church Rock, Bosherston

 

" Of all exercises walking is the best."

       - Thomas Jefferson

 

Stackpole Head, Pembrokeshire

 

LLWYBRAU SIR GÂR

A wyddoch fod Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi creu 30 o daflenni cerdded gan gynnwys mapiau a nodiadau diddorol.Am ragor o fanylion cysyllter a:

leisure@carmarthenshire.gov.uk

 

CARMARTHENSHIRE

COUNTY WALKS

Are you aware that

Carmarthenshire CC has published 30 walking leaflets which includes maps and notes of interest.  Contact

leisure@carmarthenshire.gov.uk

for further information

 

 

Old drovers road near Alltwalis, Carmarthenshire in 2008. Soon to become a hardcore access track for wind factory!!!

 

        

The old drovers road in 2010 now has an ugly track running along its length- courtesy of the so called 'green technology'!

 

 

CROESO

Sefydlwyd Clwb Cerdded Pontarddulais ar 13ydd o fis Medi 1997. Dim ond dau a fentrodd ar y daith gyntaf ond bellach mae'r clwb wedi tyfu ac yn mynd o nerth i nerth.

WELCOME

Pontarddulais Walking Club was established on the 13th of September 1997. On that day only 2 intrepid walkers turned up to walk. Since then, however, the group has grown and has gone from strength to strength. 

Ysgyryd Fawr from Hatterral Hill

Awn er na fo tywynnu - a rhoi traed
Drwy yr oer a'r gwlychu:
Hin ein cam a chwmni cu
A'i naws ddaw i'n cynhesu

                         Huw Dylan Owen                                             

Os ydych am ymweld ag ardaloedd prydferthaf Cymru nid oes gwell ffordd nag ymuno â grwp cerdded. Yn ogystal, mae'n ffordd ardderchog o gadw'n heini ac i wneud ffrindiau newydd.

Joining a group is, without doubt, the best way of visiting the most beautiful places in Wales. It is also a fantastic way of keeping fit and make new friends.

Maen Ceti, (Arthur's Stone) Gwyr / Gower

" The sum of the whole is this: walk and be happy, walk and be healthy."

                      -  Charles Dickens

Countryside Code

 ? Be safe - plan ahead and follow

    any signs

? Leave gates and property as

    you find them

? Protect plants and animals, and

   take your litter home

? Keep dogs under close control [preferably on a lead at all times]

? Consider other people

 

 

Mynydd y Gwair - under threat from a massive wind factory - see Socme website link

 

Report blocked paths to the relevant local authority. Inform also the local community council. Most are very helpful and are keen to reopen their footpaths. Local authorities responsible for maintaining Public Rights of Way can be contacted on the following addresses:

 

City & County of Swansea

countrysideaccess@swansea.gov.uk

 

Carmarthenshire County Council

prowmaintenance@carmarthenshire.gov.uk

 

Ceredigion County Council

countryside@ceredigion.gov.uk

 

Neath Port Talbot County Borough Council

countryside@npt.gov.uk

 

Rhondda Cynon Taff County Borough Council

ParksCountryside@rhondda-cynon-taff.gov.uk

 

Vale of Glamorgan Council

footpaths@valeofglamorgan.gov.uk

 

Bridgend County Borough Council

rightsofway@bridgend.gov.uk

 

Powys County Council

rightsofway@powys.gov.uk

 

Pembrokeshire County Council

prowl@pembrokeshire.gov.uk

 

 

Sgwd yr Eira

 

Tal am aelodaeth yw £6.00. Mae teithiau yn agored i bawb gan gynnwys ymwelwyr ond disgwylir i bawb sy'n cerdded yn rheolaidd ymuno a'r Clwb maes o law.   

 

Membership is £6.00. Newcomers are welcome including visitors but those who walk regularly are expected to join the Club.

 

   

Carn Ingli, Mynydd y Preseli

 

We have approximately 50 members and walks are held every weekend. We have between 15-20 members that walk regularly and we visit all parts of South Wales including the southern areas of Mid Wales. We are fortunate that Gower is on our doorstep and the Brecon Beacons and the Pembrokeshire Coastal Path are only an hours drive away. We visit North Wales every year. We have also visit Ireland, Cornwall, Devon, Dorset, the Cotswolds and the Lake District.

 

Spectacular cliffs of Glamorgan

 

Daliwch y tren o Orsaf y Bont a chewch chi daith gerdded ardderchog o fwyafrif o'r gorsfeydd.

 

 

Bannau Sir Gaer & Llyn y Fan Fach

 

?  Wear suitable footwear preferably boots

?  Bring plenty of food and drink

?  Bring waterproofs and extra warm clothes

?  During the winter bring gloves and a warm  hat

?  During the summer bring sun block protection

?  A suitable rucksack would be between 30 & 45 litres

 

Useful Welsh -English terms

mynydd         mountain          tyle       hill

bryn             hill                  rhiw       hill

trum/drum    ridge               cefn       ridge               

cwm             valley               rhos       moor

copa/gopa    summit              fan         peak

crib/grib    crest                 bwlch     pass

craig/graig  rock                 pen         top

moel/foel    bare hill            troed     foot

bannau        peaks                (g)waun   meadow/moor/fen

llyn             lake                  nant       stream

afon           river                  aber       confluence/estuary

llwybr         path                  comin      common

coed            trees/wood        nudden    mist

du/ddu        black                 niwl        fog/mist

coch/goch    red                    mignen/fignen    bog

gwyn/wen    white                 cors/gors        bog

llan             church               dyffryn   valley

carn/garn   cairn                  allt          wooded slope

carnedd      cairn                  esgair       ridge

llethr         slope                  clogwyn    cliff

llechwedd   slope                  tarren      cliff /rocky hill

mawr/fawr  big/great          (d)dinas    fort 

bach/fach   little                 caer/gaer fort

 

 

Er rhyfeddod welwn wrth rodio - hud
Yr holl wlad drwy deithio,
Awn adref wedi'r crwydro
I'n braint, cael mwynhau ein bro

 

                                                 Huw Dylan Owen

 

 

 

Fine view of Abergavenny & Ysyryd Fawr from the Blorenge

 

Cofiwch eich bod yn mynd i lan y tyle ac i lawr y waered!

 

 

Mas o'r coed tywyll ger Maesyfed

Reappearing from the dark woods near Old Radnor

 

 

"If you are seeking creative ideas, go out walking. Angels whisper to a man when he goes for a walk."

                         - Raymond Inmon

 

Soar-y-Mynydd, Rhandirmwyn

 

"Walking is man's best medicine"

              - Hippocrates

 

 

Ynys Weryn / Worms Head

 

 

"I dream of hiking into my old age"

 

                          - Marlyn Doan

 

 

 

Mynydd Troed

Cerddwn Ymlaen!

Afon Cothi, Brechfa

 

  Footpath - open to walkers only

  Bridleway - open to horseriders, cyclists & walkers

  Byway open to All Traffic (BOAT)

"All walking is discovery. On foot we take the time to see things whole". 

                   - Hal  Borland 

Y man cyfarfod yw Maes Parcio Water Street gyferbyn â Llyfrgell Pontarddulais. Gellir cysylltu â'r clwb cerdded drwy E-bost: alan.richards59@btopenworld.com

The meeting place is Water Street Car Park opposite the Pontarddulais Library. You can contact the walking club by E-mail which is: alan.richards59@btopenworld.com

St Govans, Pembrokeshire

Côd Cefn Gwlad

? Byddwch yn ddiogel - cynlluniwch o flaen llaw a dilynwch            unrhyw  arwyddion

? Gadewch glwydi ac eiddo fel rydych chi'n eu cael nhw

? Gofalwch eich bod chi'n gwarchod planhigion ac anifeiliaid, ac ewch  a'ch sbwriel gartref

? Cadwch eich ci dan rheolaeth [ar dennyn os gellir drwy'r amser]

? Byddwch yn ystyriol i bobl eraill.

 

 

Take only photos

Leave only footprints

Three Cliffs Bay, Gwyr / Gower

" I have two doctors, my left leg and my right."

             -  G . M Trevelyan

Above Cwmparc, Treorchy, Rhondda Fawr

Mae tua 50 o aelodau ac yr ydym yn cerdded yn wythnosol. Gan amlaf mae tua 15 - 20 yn cerdded yn rheolaidd. Yr ydym yn cerdded ledled y De a rhannau o'r Canolbarth; hynny yw, o Fynyddoedd y Preseli i Glawdd Offa ac o Benrhyn Gwyr i Bumlumon. Unwaith y flwyddyn yr ydym yn treulio penwythnos lan yn y Gogledd ac yn lletya mewn hostelau ieuenctid. Yr ydym hefyd wedi ymweld ag Iwerddon, Cernyw, Dyfnaint, Dorset ac Ardal y Llynnoedd.

The Chartist Cave (Ogof Fawr). Trefil

 

                   

Footpath 42/6 Llangathen, before & after. Thanks to the Countryside Rangers Carmarthenshire County Council are reopening their public rights of way.

 

?   Gwisgwch ddillad addas

?  Gwisgwch esigidiau cerdded addas

?  Dewch â digon o fwyd a dwr

?  Dewch â dillad glaw a dillad cynnes ychwanegol

?  Yn ystod yr haf dewch ag eli haul

?  Yn ystod y gaeaf gwisgwch fenig a chap am eich pen

Sach gerdded addas fyddai rhwng 30 litr a 45 litr

           

Bannau Brycheiniog / Brecon Beacons

   

Thanks to the City & County of Swansea Public Rights of Way Department there in now improved access to Graig Fawr Common from Pentrebach, Pontarddulais

    

Llanddowror hollow way cleared and reopened by Carmarthenshire County Council 

LOST WAYS 

Unfortunately, during the early 1950s many rights of way were not added by parish councils - for whatever reason - to definitive maps  (Countryside Act 1949). These paths are now regarded as 'lost ways'. However, existing footpaths can still be added to these maps and this process is known as a 'modification order'.  After January 1st 2026 it will no longer be possible to add any more paths to definitive maps. Unlike Wales, local authorities in England are currently researching into lost ways. For any queries regarding a 'lost way' or any other footpath contact the relevant county council.

LLWYBRAU CANIATAOL  

Cliciwch ar wefan Cyngor Cefn Gwlad Cymru (CCW) www.ccw.gov.uk Yna, cliciwch ar 'Archwilio Cymru' er cael mynediad i'r mwyafrif o lwybrau caniataol yng Nghymru    

PERMISSIVE FOOTPATHS                                  

Visit the Countryside Council of Wales (CCW) website www.ccw.gov.uk and click 'Explore Wales' to access most of the permissive footpaths and bridleways in Wales                         

 

Afon Blotweth, Gwernogle

Mae cerdded yn creu dros £500 mil o bunnau i economi Cymru.

 

Goleudy Whiteford Lighthouse

Walking: the most ancient exercise and the best modern exercise.

- Carrie Latet

 

Club flag courtesy of Geraint Owain Price

 

O gamre yn iach cawn gym'ryd-sug haf
i'n sgyfaint a gwynfyd
Ar y daith a rhed ei hud
A'i hwyl 'mlân 'rôl dychwelyd

                                           Huw Dylan Owen


Bannau Sir Gaer

 

"A vigorous five-mile walk will do more good for an unhappy but otherwise healthy adult than all the medicine and psychology in the world" 

                    - Paul Dudley White
 

 

 

 

 

 

Afon Blotweth, Gwerogle