Y RHAGLEN GERDDED / WALKING PROGRAMME

* Mae pob person yn gyfrifol am ei ddiogelwch ei hun                                * Walkers walk at their own risk
* Dewch a digon o fwyd, diod, dillad twyn / glaw                                       * Bring plenty of food, drink, warm clothes, waterproofs
* Cynghorir pobl newydd i gerdded y teithiau byr yn gyntaf                        * Shorter walks are advised for newcomers
* Pan rennir car cyfrannwch at gost petrol                                                  * When sharing a car please contribute towards the cost of petrol
* Lle nad oes gwharddiad caniateir cwn ond ar dennyn drwy'r amser          * Unless prohibited dogs are allowed but must be on a lead at all times
 

Y GAEAF / Y GWANWYN 2017 / 2018  -  WINTER / SPRING 2017 / 2018

RHAGFYR / DECEMBER   

Sul / Sun 3 8m (Cymhedrol - Moderate) Arweinydd / Leader Alan Richards
Beulah - Cwm Camarch - Garn Wen (ger / near Llanwrtyd)
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park  (Dim Cwn /No Dogs)

Sul / Sun 10  9m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Helen Pryor
Porth Tywyn / Burry Port - Penbre / Pembrey
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park

Sul / Sun 17 9m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Emyr Morris
Ffordd Gwyr 4 / Gower Way: Penmaen Rhossili (Bws mini wedi ei drefnu / Mini bus arranged)
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park  

Sad /  Sat  23 10.5m  (Cymhedrol / Moderate)  Arweinydd / Leader Alan Richards
Cross Hands - Parc Mynydd Mawr - Drefach - Tumble
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park    (Dim Cwn / No Dogs)

Maw / Tues 26  10m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Chris Davies
Felindre - Mynydd y Garn Fach - Cronfa Ddwr Lliw / Lliw Reservoir
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park  

Sul / Sun 31 8m (Cymhedrol / Moderate)  Arweinydd / Leader Alan Richards
Ystradfellte - Blaen-tringarth
Cwrdd / Meet: 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park (Dim Cwn / No Dogs)

IONAWR / JANUARY

Sul / Sun 7  6.5m (Rhwydd / Easy) Arweinydd / Leader Lyn Davies
Melin Cwrt
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park 

Sul / Sun 14 10m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Mervyn Read
Y Mwmbwls / Y Mumbles              
Cwrdd /Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park 

Sul  / Sun 21 8m (Egniol /  Energetic) Arweinydd / Leader Ann Chalke
Felindre
Cwrdd / Meet 9:00am  Maes Parcio Pontarddulais Car Park  

Sul / Sun 28 10m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Emyr Morris
Ffordd Sant Illtyd 1 / St Illtyd's Way 1: Pembre / Pembrey - Ffwrnais / Furnace
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park  (Bws mini / Mini bus)

CHWEFOR /  FEBRUARY
Sul  / Sun 4  6.5m (Cymhedrol - Moderate) Arweinydd / Leader Alan Richards
Dafen - Bynea - Bryn
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park (Dim Cwn / No Dogs)
  
Sul / Sun 11  9m   (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Emyr Morris
Ffordd Sant Illtyd 2 / St Illtyd's Way: Ffwrnais / Furnace - Pontardulais
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park  (Bws mini / Mini bus)

Sul/ Sun 18 10m (Cymhedrol /  Moderate) Arweinydd / Leader Frank Hinds
Llanfynydd - Mynydd Figyn
Cwrdd / Meet 9:00am  Maes Parcio Pontarddulais Car Park 

Sul / Sun 25 10m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Alan Richards
Llanfihangel Bryn Pabuan - Craig Chwefri - Afon Gwy / Wye River
Cwrdd / Meet 8:30 am Maes Parcio Pontarddulais Car Park  (Dim Cwn / No Dogs)

MAWRTH / MARCH
Sul 4/ Sun 4  6.5m (Rhwydd / Easy ) Arweinydd / Leader Geraint Owain Price
Cwmdeuddwr
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park     (Dim Cwn / No Dogs)

Sul 11 / Sun 11  5.5m (Rhwydd / Easy) Arweinydd / Leader Lyn davies
Cwm Egel - Coed Tippin Wood
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park    

Sul / Sun 18  12m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Emyr Morris
Ffordd Sant Illtyd 3 / St Illtyd's Way 3: Pontardulais - Rhydyfro
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park  (Bws mini / Mini bus)   

Sul /Sun 25 10m (Cymhedrol / Moderate)  Arweinydd / Leader Illtyd Lloyd
Llyswen - Mynydd Fforest - Brechfa Pond - Afon Gwy / Wye River
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park

EBRILL / APRIL
Sul / Sun 1 7m  (Rhwydd / Easy)    Arweinydd / Leader Geraint Owain Price
Aber Cych
Cwrdd / Meet: 9:00 am Maes Parcio Pontarddulais Car Park (Dim Cwn / No Dogs)

Sul / Sun 8 12m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Kevin Anderson
Trefforest, Pontypridd
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park     (Dim Cwn / No Dogs)

Sad / Sat 14 10m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Alan Richards
Penderyn - Mynydd y Glog - Ogof Fawr
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park  (Dim Cwn / No dogs)

Sul / Sun 22 12m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Emyr Morris
Ffordd Sant Illtyd 3 / St Illtyd's Way 3: Pontardulais - Rhydyfro
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park    (Bws mini / Mini bus)

 
Ebrill / April 27 - 28: Penwythnos y Drenewydd / Newtown Weekend

MAI / MAY
Sul / Sun 6 7m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Geraint Owain Price
Cwmdeuddwr
Cwrdd / Meet 8:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park  (Dim Cwn / No Dogs)

Sul / Sun 13 9m (Egniol / Energetic) Arweinydd / Leader Ann Chalke
Llyn y Fan Fach & Fawr (o Landdeusant / from Llanddeusant)
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park  

Sul / Sun 20 15m (Egniol / Energetic) Arweinydd / Leader  Frank Hinds
Lle Mentra'r Cigfrain / Where Ravens Dare (Twmbarlwm)
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park   

Sul / Sun 27 9m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Alan Richards
Llwynon - Cefncoedycymer - Cefn Cil-Sanws
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park   (Dim Cwn / No Dogs)