Y RHAGLEN GERDDED / WALKING PROGRAMME

* Mae pob person yn gyfrifol am ei ddiogelwch ei hun                                * Walkers walk at their own risk
* Dewch a digon o fwyd, diod, dillad twyn / glaw                                       * Bring plenty of food, drink, warm clothes, waterproofs
* Cynghorir pobl newydd i gerdded y teithiau byr yn gyntaf                        * Shorter walks are advised for newcomers
* Pan rennir car cyfrannwch at gost petrol                                                  * When sharing a car please contribute towards the cost of petrol
* Lle nad oes gwharddiad caniateir cwn ond ar dennyn drwy'r amser          * Unless prohibited dogs are allowed but must be on a lead at all times
 

YR HAF / Y GWANWYN 2017  -  SUMMER / SPRING 2017

MEHEFIN / JUNE   

Sul / Sun 4 10m (Cymhedrol - Moderate) Arweinydd / Leader Gill Grey
Aberogwr / Ogmore-by-Sea - St Brides Major/ Sant-y-Brid - Dwnrhefn / Dunraven
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park

Sul / Sun 11  8m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Alan Richards
Onllwyn - Banwen
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park (Dim Cwn / No Dogs)

Sul / Sun 18 9m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Alan Richards
Cwm Hepste Fechan - Cefn Cadlan
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park   (Dim Cwn / No Dogs)  

Sul / Sun 25 7m  (Cymhedrol / Moderate)     Arweinydd / Leader Geraint Owain Price
Tyddewi / St Davids
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park    (Dim Cwn / No Dogs)

GORFFENNAF / JULY
Sul / Sun 2  6.5m (Rhwydd / Easy) Arweinydd / Leader Geraint Owain Price
Little Haven - Brandy Bay
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park  (Dim Cwn / No Dogs)

Sul / Sun 9 10m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Alan Richards
Capel Uchaf / Upper Chapel / Capel Isaf / Lower Chapel              
Cwrdd /Meet 8:30am Maes Parcio Pontarddulais Car Park  (Dim Cwn / No Dogs)

Sul  / Sun 16 12m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Kevin Anderson
Draethen (Machen)
Cwrdd / Meet 9:00am  Maes Parcio Pontarddulais Car Park   (Dim Cwn / No Dogs)

Sul / Sun 23 10m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Alan Richards
Mynydd Aberdar - Llwydcoed
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park  (Dim Cwn / No Dogs)

Sul / Sun 30 11m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Frank Hinds
Abergorlech - Afon Cothi
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park 

AWST /  AUGUST
Sul  / Sun 6 10m (Cymhedrol - Moderate) Arweinydd / Leader Helen Pryor
Mynydd Cerrig / Hatteral Hill
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontardulais Car Park
  
Sad / Sat 12  7m   (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Geraint Owain Price
Esgair Irfon - Drygarn Fawr - Cwmgwesyn
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park  (Dim Cwn / No Dogs)

Sul/ Sun 13 16m (Egniol /  Energetic) Arweinydd / Leader Frank Hinds
Rhondda Rollercoaster
Cwrdd / Meet 8:00am  Maes Parcio Pontarddulais Car Park 

Sul / Sun 20 10m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Gary Richards
Pontsticill
Cwrdd / Meet 9:00 am Maes Parcio Pontarddulais Car Park  

Sul /Sun  27 10m (Egniol- Energetic)  Arweinydd / Leader Ann Chalke
Carn Bica
Cwrdd / Meet  9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park  

MEDI / SEPTEMBER
Sad / Sat 2 7m (Cymhedrol / Moderate ) Arweinydd / Leader Alan Richards
Cellan - Caer Cadwgan
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park     (Dim Cwn / No Dogs)

Medi / Sept 8-15 Wythnos Cricieth Week (Dathlu 20fed mlwyddiant y clwb / Celebrating the club's 20th anniversary)

Sul / Sun 17  12 (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader A.N Other
Yn agored / Open
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park     

Sul /Sun 24 12m (Cymhedrol / Moderate)  Arweinydd / Leader Frank Hinds
Fourteen Locks - Mynydd Machen
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park

HYDREF / OCTOBER
Sul / Sun 1 8m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Emyr Morris
Ffordd Gwyr 1 / Gower Way 2: Penllercastell - Pontlliw 
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park    

Sul / Sun 9 6.5m (Rhwydd / Easy) Arweinydd / Leader Geraint Owain Price
Llanfihangel Cwmdu - Cwm Sorgwm
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park  (Dim Cwn / No Dogs)

Sul / Sun 15 7.5m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Lyn Davies
Mynydd Resolfen - Coed Rheola
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park 

Sul / Sun 22 8m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Mervyn Read
Gogledd Gwyr / North Gower -Whiteford Point
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park   

Sul / Sun 29 8m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Emyr Morris
Ffordd Gwyr 2 / Gower Way 2: Pontlliw - Crwys / Three Crosses
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park   

TACHWEDD / NOVEMBER
Sul / Sun 5 9m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Alan Richards
Porthyrhyd (Cilycwm)
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park  (Dim Cwn / No Dogs)

Sul / Sun 12 8m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Emyr Morris
Ffordd Gwyr 3/ Gower Way3: Crwys / Three Crosses - Penmaen
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park  

Sul / Sun 19 10m (Cymdedrol / Moderate) Arweinydd / Leader  Frank Hinds
Cilycwm - Mynydd Mallaen
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontarddulais Car Park   

Sul / Sun 26 10m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Alan Richards
Brechfa - Pen Crug Melyn
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park   (Dim Cwn / No Dogs)